Key Oil Gas

Tersine Mühendislik (As-Build)

Tesislerde projesiz yapılan saha revizyonlarının mevcut projelere işlenmesini veya tesisin mevcut durumunu yansıtan tamamen yeni proje ve dökümanlar üretilmesini kapsayan bir uygulamadır. Bu uygulama geleneksel yöntem veya lazer ölçüm yöntemleriyle yapılmaktadır.

Geleneksel yöntem: Sahadaki durumun el yordamıyla ölçülerek / gözlemlenerek tespit edilip mevcut projelere  aktarılması veya yeni projeler üretilmesini kapsar. Bu aktivitenin büyük bölümü saha çalışmalarından oluştuğu için maliyeti yüksektir. Doğruluk oranı ve kesinlik lazer ölçüm yönteminden daha düşüktür.

Lazer ölçüm yöntemi: Sahadaki durumun lazer ile ölçülerek 3D modele aktarılması ve mevcut durumun modellenerek projeler üretilmesini kapsar. Bu aktivitenin büyük bölümü ofis çalışmalarından oluştuğu için maliyeti geleneksel yöntemden daha düşüktür ve proje doğruluk oranı çok yüksektir.

Projenizi birlikte değerlendirelim

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geç